Grundvillkor

Här listas alla tvärvillkor inom Allmäna Gårdskrav, Växtodling och Djurhållning

Välj punkt

G1 Anmälnings- och tillståndsplikt
G3 Kemiska produkter

G1 Anmälnings- och tillståndsplikt

Reglerna nedan berör enbart anmälnings- och tillståndspliktiga företag. Syftet är att minska risken för att miljön förorenas eller att andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

G1.1 Om verksamheten är anmälningspliktig, har anmälan gjorts till kommunen? Grundvillkor att anmäla djurhållning.
(GRUND)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
G1.2 Om verksamheten är tillståndspliktig, har tillstånd lämnats av länsstyrelsen? Grundvillkor att söka tillstånd för djurhållning.
(GRUND)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

G3 Kemiska produkter

Syftet med reglerna är att minska olycksrisken med kemiska produkter och förhindra oönskad spridning av kemiska produkter i miljön.

G3.7 Vidtar du åtgärder så att farliga ämnen t.ex. diesel- och eldningsolja, spillolja, lösningsmedel, växtskyddsmedel, mineralgödselämnen och pressvatten inte släpps ut direkt eller indirekt i grundvattnet? OBS! kommunen kan ha särskilda krav.
(GRUND)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara