Sprutning

Säkert växtskydd
För mer information om växtskyddet finns olika informationsbroschyrer på Säkert Växtskydd att beställa eller ladda ned på www.sakertvaxtskydd.se
Sprutjournal per plats respektive sprutjournal per datum kan laddas ned på www.sakertvaxtskydd.se

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel
I den här broschyren kan du som arbetar med växtskyddsmedel läsa om olika typer av skyddsutrustning. Den beskriver grundskyddet för spruta med bom, ryggspruta, handspruta, fläktspruta och besprutning i växthus. Broschyren kan laddas ner på www.av.se.

Vid inspektionen är det bra om följande dokumentation finns tillgänglig:
Aktuell sprutjournal för denna, alternativt föregående års växtsäsong, intyg om eventuell behörighet samt tillstånd för att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L.