Krav på leverans- och mottagningsjournal för stallgödsel


Max 22 kg fosfor/ha i genom-
snitt under en femårsperiod

Dokumentations-
skyldighet
Företag med 10 djurenheter eller färre,
sprider på egen areal
NejNej
>10 djurenheter, sprider på egen areal JaNej
>10 djurenheter, levererat gödsel Ja
Mottagare av stallgödsel JaJa

Här kan du ladda ner journaler för mottagen och bortlämnad stallgödsel som PDF-formulär, spara och skriva ut.

Journal för mottagen stallgödsel och organiska gödselmedel
Journal för leverans av stallgödsel