Köldmedia

Tabell – vanligaste förekommande köldmedier
Tabell över de vanligast förekommande köldmedierna finns på sidan Allt om F-Gas- klicka här

Tabellen visar intervall för läckagekontroll och översiktligt vilka gränser som gäller i CO2e samt motsvarande mängd av några av de vanligast förekommande F-gaserna.

Intervall för läckagekontroll för några vanliga F-gaser

Maximalt intervall
mellan läckagekontroller
CO2(ton)HFC 23 (kg)HFC 227ea (kg)HFC 404A (kg)HFC 410a (kg)HFC 410a (kg)
1 år50,31,61,32,43,5
6 mån503,415,5132435
3 mån50034155127240350

Produktnamn för köldmedier

ÄmneNamn
CFCR11, R12, R114, R500, R502
HCFCR22
HalonR13B1
HCFCR134A, R404A, R407C, R410A