Blankett för anmälan om besöksverksamhet

På en anläggning med besöksverksamhet är djurhållaren skyldig att informera länsstyrelsen om att det förekommer besöksverksamhet på anläggningen samt om besöksverksamheten förändras eller upphör. Här finns en blankett som kan användas vid anmälan till länsstyrelsen - klicka här