Krav på lagringskapacitet för stallgödsel

Reglerna för hur stor lagrings­kapacitet du behöver ha beror främst på var du har din gård och hur många djurenheter du har. Du kan behöva större lagrings­kapacitet än reglerna kräver. Du behöver till exempel ha marginaler för de år då det regnar mer eller då snön ligger kvar längre än normalt. Reglerna för när du får sprida stallgödseln påverkar också ditt behov av lagrings­utrymme.

Läs mer om Hur stor lagrings­kapacitet du behöver på www.jordbruksverket.se.