Inför tillsyn - Tips och råd

LRF bedriver arbetet med tillsynsfrågor via bland annat kontakter med politiker, myndigheter och organisationer på såväl internationell, nationell, regional som kommunal nivå.

I skriften "Ta kontroll över kontrollen" ger LRF några viktiga punkter som följs av tips om frågor som kan ställas till den som kommer till gården och ska genomföra olika former av tillsyn och kontroll.

Med broschyren "Effektiv dialog" vill LRF hjälpa till att underlätta och effektivisera det personliga mötet mellan företagare och myndigheter.

Läs mer o tips och råd inför tillsyn på LRF.se:
Säkra djurskyddskontroller.
Effektiv tillsyn.