Här kan du ladda ner material som du kan skriva ut

Åtgärdsplan
Här kan du ladda ner åtgärdsplan som PDF-formulär, spara och skriva ut - klicka här

Egenkontroll av anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet i jordbruket
Det här stödmaterialet kan användas av dig som driver ett anmälnings- eller tillståndspliktigt jordbruk för att uppfylla kraven på egenkontroll enligt miljöbalken. Det skiljer mellan kommunerna i Sverige hur omfattande de tycker att en egenkontroll ska vara. Materialet kan användas som en bra grund att stå på i diskussion med din kommun om vad de kräver - klicka här

Studieplan för Miljöhusesyn – det digitala verktyget
Denna studieplan ger en introduktion till det digitala verktyget, hjälper dig att logga in och snabbt hitta strukturen i checklistor och faktabank och skapar ett bra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte - klicka här

Studievägledning för Miljöhusesyn
Detta material kan användas för självstudier eller för studier i grupp. Studiecirkeln har som mål att deltagarna gör Miljöhusesyn på den egna gården och upprättar en åtgärdsplan- klicka här

Effektiv Dialog 
En broschyr med tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter. De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa hanteras av allt från myndigheter till kommuner och branschorganisationer. Den stora mängden regler och inblandade instanser gör det mycket viktigt att kontakten mellan myndigheter och företagare fungerar - klicka här