Branschriktlinjer växtodling och djurhållning

På Livsmedelsverkets hemsida finns aktuella nationella branschriktlinjer. Dessa är branschernas egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. I riktlinjerna presenteras olika konkreta lösningar.

Här finns Småskaliga bryggerier, Ekologisk produktion, Fusariumtoxin, Frilandsodling – grönsaker och bär, Honung, Lamm- och nötköttsproduktion, Mjölkproduktion, Slakt, Spannmål, Oljeväxter, Trindsäd, Utomhusmatlagning med flera.

För att läsa mer om branschens riktlinjer - klicka här