Beräkning med schabloner

Använd denna tabell för att räkna ut den mängd fosfor som dina djur utsöndrar med sitt gödsel samt nödvändig spridningsareal.

OBS att du inte kan spara uppgifter på sidan!

Djurslag och produktionsform Antal djur Utsöndrad
fosfor/år (kg)
S:a Fosfor (kg) Nödvändig areal (ha)

Mjölkko 6 000 kg mjölk/år

14,9    

Mjölkko 8 000 kg mjölk/år

15,9    

Mjölkko 10 000 kg mjölk/år

17,4    

Mjölkko 12 000 kg mjölk/år

19,1    

Diko eller amko

12.0    

Kvigor, tjurar och stutar, 1 år och däröver

8,0    

Tjur under 1 år

5,0    

Kviga och stut, 1–12 mån

3,1    

Får, (tacka med 1,8 lamm)

1,5    

Get 800 kg mjölk

1,7    

Sugga i traditionell produktion, 2,2 grisningar/år

7,0    

Suggplats i suggnav, utplacering i satellit
3 v. innan grisning, per plats

2,7    

Suggplats i suggnav, utplacering i satellit
7 v. innan grisning, per plats

2,7    

Suggplats i satellit, utplacering 3 v. före
grisning, per plats med 6,5 grisningar per år

16,0    

Suggplats i satellit, utplacering 7 v. före
grisning, per plats med 6,5 grisningar per år

18,1    

Slaktsvin, 3 omgångar per år, per plats

1,6    

Slaktsvin, 3,5 omgångar per år, per plats

1,9    

Värphöns, inredda burar, per plats

0,13    

Värphöns, på golv eller gräs, per plats

0,15    

Unghöns, 0–16 v., 2,2 omg/år, per plats

0,059    

Slaktkyckling, 7 omg/år, per plats

0,057    

Kalkon, (ankor och gäss), per plats

0,24    

Häst

8,9    

Häst, ponny (300 kg)

6,4    

Kanin, avelshona inkl 32 ungar/år
(även chinchilla)

1,6    

Avelshona mink, inkl del av hanne
samt 4,5-5 valpar/år

1,1    

Struts för köttproduktion

3,9    
Total mängd Fosfor (kg)   S:a nödvändig areal