Känsliga områden

SJVFS 2015:21

Områden som tillhör känsliga områden enligt län, kommuner och församlingar utifrån 2004 års församlingsindelning, enligt SJVFS 2015:21 bilaga 1, 2 och 3 – klicka här

Läs mer om församlingar som klassas som nitratkänsliga områden på www.jordbruksverket.se.