Så här använder du Miljöhusesyn

Det är många regler som ett jordbruksföretag måste följa och det kan vara svårt att hålla reda på dem alla. Med Miljöhusesyn kan du snabbt och enkelt ta reda på vilka regler som gäller just ditt företag. I korthet fungerar tjänsten så här:

• Du fyller i uppgifter om din verksamhet.

• Du får fram checklistor med regler som berör den produktion du har angett.

• Om du behöver finns det faktatexter och hänvisningar till lagstiftningen.

• Du slipper läsa om de regler som inte är aktuella för dig.

• Du svarar ja/nej/ej aktuellt på frågorna i checklistorna.

• Du får en lista presenterad på eventuella brister som du behöver åtgärda.

Miljöhusesyn hjälper dig att hålla koll på alla regler

Med Miljöhusesyn är du tryggare att inte missa något väsentligt. Miljöhusesyn täcker områdena

• miljö

• djurskydd

• foder- och livsmedelssäkerhet.

Dessutom innehåller Miljöhusesyn den arbetsmiljölagstiftning som rör de mest olycksdrabbade verksamheterna på gårdarna. Tvärvillkoren finns med.

Bara du själv kan se dina uppgifter

Du kan närsomhelst gå in och ändra uppgifter i din Miljöhusesyn.

Det är bara du själv som kan se vilka uppgifter du anger om ditt företag eller hur du svarar i checklistorna.

Framtagen av LRF i samarbete med berörda myndigheter

Miljöhusesyn är framtagen av LRF i nära samarbete med Jordbruksverket. Andra berörda myndigheter har konsulterats. LRF har så långt som möjligt faktakontrollerat de uppgifter som ingår i Miljöhusesyn. Dock kan LRF inte ta ansvar för att hjälpmedlet i alla delar är korrekt och komplett. Formuleringen i checklistans frågor är inte en exakt återgivning av det som står i de olika författningarna.