Här hittar du faktainformation som bl.a. handlar om anmälningsplikt och tillståndsplikt, djurenheter, m.m.