Nedgrävning m.m. av döda djur, animaliska biprodukter

Församlingar och områden för nedgrävning eller annat bortskaffande av döda djur/animaliska biprodukter, SJVFS 2014:43, bilaga 2 till 2 kap 23 §, 1a st, b-d och 2 kap 25 § a.

Information om slakt, avlivning och hantering av döda djur och biprodukter hittas under respektive lantbruksdjur och häst på Jordbruksverket. Läs mer om Lantbruksdjur och hästar på www.jordbruksverket.se.