Miljösanktionsavgifter

TABELL 1: Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter - klicka här