Tillsynsmyndigheter

Följande myndigheter utövar tillsyn över lantbruket
  • Miljöskydd utförs av kommunens miljöskyddsinspektörer
  • Djurskydd utförs av länsstyrelsens djurskyddsinspektörer
  • Grundvillkor utförs av länsstyrelsen