Tillsynsmyndigheter

Följande myndigheter utövar tillsyn över lantbruket
  • Miljöskydd: utförs av kommunens miljöskyddsinspektörer
  • Djurskydd: utförs av länsstyrelsens djurskyddsinspektörer
  • Tvärvillkor: utförs av länsstyrelsen