Mjölk, temperatur- och hygienkrav

Temperaturkrav för kylning av obehandlad mjölk

Produktionsform Kylning
Leverans till mejeriförening
som är medlem i Svensk Mjölk
Enligt mejeriets kvalitetsprogram
Daglig leverans till mejeri som
ej har egna krav angående kylning
Mjölken ska omedelbart kylas till
mindre än 8 °C
Ej daglig leverans till mejeri som
ej har egna krav angående kylning
Mjölken ska omedelbart kylas till
mindre än 6 °C
Mjölken bearbetas inom två timmar
efter mjölkning
Kraven ovan behöver ej uppfyllas

Hygieniska krav för obehandlad mjölk

ProduktAntal bakterier vid
30 °C (per ml)
Somatisktcelltal
(per ml)
Obehandlad mjölk från kor≤100 000 1) ≤400 000 2)
Obehandlad mjölk, andra djurslag,
värmebehandling i senare led
≤1 500 000 1)
Obehandlad mjölk, andra djurslag,
ingen värmebehandling i senare led
≤500 000 1)

  1. Rullande geometriskt medelvärde under en tvåmånadersperiod med minst två prov per månad.
  2. Rullande geometriskt medelvärde under en tremånadersperiod med minst ett prov per månad, såvida den behöriga myndigheten inte fastställer någon annan metod där de säsongsbetonade variationerna i produktionsnivån beaktas.