Lagringsvolymer för stallgödsel

Här kan du se vilken lagringskapacitet som krävs, beroende på djur, gödseltyp och lagringstid.

Här kan du ladda också ner Krav på lagringskapacitet - Klicka här


Djurslag beräkningsenhet
Gödseltyp Lagringstid Antal djur Lagringsvolym per djurplats Total volym
(kbm)
   
   
   
   
Om avlopp, disk och spillvatten lagras tillsammans med gödsel, ange antal kubikmeter per år:***

Summa:

 

 

*)Volymvikten för fastgödsel, ton/m3: nöt, sugga och slaktsvin 0,75, värphöns och unghöns 0,9.

**)Volymvikten för fast-/djupströgödsel, ton/m3: häst, får, slaktkyckling och kalkon 0,5.

***)Enligt SJVFS 2013:40 kan man för beräkning av diskvattenmängd använda schablonen 200 liter/ko och månad.