Tillståndsplikt

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10 gäller för anläggning för djurhållning med:

    - mer än 40 000 platser för fjäderfän
    - mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller
    - mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter.

  • Miljöprövningsförordning (2013:251)
  • Miljöbalken 1998:808