Inloggningsuppgifter

Vänligen ange ett användarnamn och lösenord.Mitt företag

Fyll i dina företagsuppgifter nedan.


Mina verksamheter

Välj din verksamhet

Trädgårdsföretag / Potatisodlare

För dig som odlar potatis eller inom trädgårdsarbeten

Biodling Företag

För dig som har biodling som näringsverksamet

Djurhållning

För dig som arbetar med djur.

Biodling Hobby

För dig som har biodling som hobby-verksamhet

Livsmedelsförädling animaliska produkter

För dig som arbetar med livsmedelsförädling av animaliska produkter

Livsmedelsförädling vegetabiliska produkter

För dig som arbetar med livsmedelsförädling av vegetabiliska produkter

Odling

För dig som arbetar med växter.

Djurhållning


Välj djurslag från listan och ange antal djur eller djurplatser
Lägg till
Djur Djurplatser Djurenheter

Ekologisk certifiering

Odling


Ekologisk certifiering

Tillstånd och anmälningsplikt enligt 9 kap. Miljöbalken

Tillståndsplikt

(B-verksamhet) Detta kräver tillstånd från länsstyrelse innan den påbörjas.

Tillståndsplikt innebär ökade krav på din verksamhet, och du får ett antal ytterligare frågor i din checklista.

Anmälningsplikt

(C-verksamhet) kräver anmälan till kommunen efter att den påbörjas.

Anmälningsplikt innebär ökade krav på din verksamhet, och du får ett antal ytterligare frågor i din checklista.

Tillståndsplikt

Markera det som stämmer med din verksamhet och se om du är tillståndspliktig. Du är tillståndspliktig om minst ett påstående är korrekt.

Mer än 400 djurenheter?

Något av nedanstående

  • 40 000 platser för fjäderfä
  • 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg
  • 750 platser för suggor
Tillståndspliktig: NEJ

Anmälningsplikt

Markera det som stämmer med din verksamhet och se om du är anmälningspliktig. Du är anmälningspliktig om du inte är tillståndspliktig och minst ett påstående är korrekt.

Mer än 100 djurenheter?

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW av annat bränsle än enbart eldningsolja eller bränslegas (t.ex. flis, halm).

Tvättning och rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker på mer än 2 000 ton råvara.

Tillverkning av mer än 5 000 ton bruksfärdigt spannmålsfoder till försäljning.

Anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton vid något enskilt tillfälle.

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel m.m.

Anmälningspliktig: NEJ

Avsluta registreringen

Innan avslutad registrering, glöm inte att kontrollera värdena i Tillstånds- & Anmälningsplikt

Du har tyvärr inte uppnått alla krav för att kunna avsluta registreringen.

Fyll i följande värden.

  • Inloggningsuppgifter Lösenord
  • Om mig Efternamn
  • Mitt företag Organisationsnummer