Uppdatering Arbetsmiljö 2017-02-03

Faktadel

V7 Växtskydd, miljö-, livsmedels- och fodersäkerhet
A5 Skyddsutrustning och första hjälpen
A6 Arbetsrisker med kemikalier och gaser