Information om Hjälpredan!

Vid användning av växtskyddsmedel finns ofta villkor med krav på användning av Hjälpredan för att bestämma anpassade skyddsavstånd. Hjälpredan har hittills tillhandahållits av samverkansorganisationen Säkert växtskydd, som kommer att avvecklas under första halvåret 2024. Hjälpredan kommer att finnas tillgänglig för nedladdning och beställning på Säkert växtskydds webbplats till och med 30 juni 2024.

Kemikalieinspektionen utreder nu hur Hjälpredan ska tillgängliggöras från och med den 1 juli 2024. Villkoren om användning av Hjälpredan kommer fortsatt att gälla, och den nu gällande versionen av Hjälpredan kommer att kunna användas till dess Kemikalieinspektionen meddelar något annat. Det finns inte några planer på att sluta använda anpassade skyddsavstånd som riskhanteringsåtgärd.

Läs mer om Hjälpredan på sakertvaxtskydd.se.