Regeländringar och Nyheter

Regeländringar som trätt i kraft under 2023 samt det som träder i kraft under 2024. Därefter redovisas beslutade ändringar som träder i kraft senare än 2024 samt utredningar och förslag som kan resultera i nya regler framöver.

Läs mer om Regeländringar och nyheter!