Ny organisation för tillsyn och nya regler för bin efter bisäsongen 2025!

Jordbruksverket arbetar just nu fram en ny organisation för bekämpning av sjukdomar hos bin, och förslag till nya regler för hanteringen bisjukdomar. Planen är att länsstyrelserna och bitillsynsmännen arbetar som vanligt med bitillsynen under 2024 och 2025. Troligtvis kan en ny organisation vara klar först efter bisäsongen 2025, då även nya regler börjar gälla. Med den information vi har i dag är det troligt att det blir runt årsskiftet 2025/2026. Regeringen förväntas lägga fram en proposition, det vill säga ett förslag om ny lagstiftning till riksdagen, under 2024.

Läs mer om Ny organisation för tillsyn och nya regler för bin efter bisäsongen 2025 på www.jordbruksverket.se.