Regeländringar och Nyheter!

Läs mer om Regeländringar och nyheter som trätt i kraft under 2021 samt det som träder i kraft under 2022. På sidan redovisas beslutade ändringar som träder i kraft senare än 2020 samt utredningar och förslag som kan resultera i nya regler framöver.