Webbutbildning om AHL

Lär dig hur EU:s nya djurhälsoförordning (AHL) är uppbyggd och vad den innehåller genom denna webbutbildning.

Den svenska, kompletterande lagstiftningen kommer att vara uppbyggd efter samma struktur som EU:s nya djurhälsoförordning (AHL). Därför är det bra för dig som arbetar med frågorna, till exempel om du är rådgivare, att förstå förordningens uppbyggnad och innehåll. Vårt mål är att webbutbildningen ska bidra till det. Utbildningen består av en introduktionsdel och en del med fördjupat innehåll. Introduktionen tar cirka 20 minuter att gå igenom och den fördjupade delen tar cirka 45 minuter

Starta webbutbildningens introduktionsdel

Starta webbutbildningens del med fördjupat innehåll