Gemensam djurhälsolagstiftning AHL, inom EU – träder i kraft 21 april

Som en följd av att EU skapar AHL, kommer Sverige anta en ny svensk djurhälsolag baserad på epizootilagen och epizootiförordningen, zoonoslagen och zoonosförordningen samt provtagningslagen och ett antal kompletterande föreskrifter. Dessutom görs omtryck av ett antal svenska föreskrifter inom områden som EU inte styr.

Läs mer om Gemensam djurhälsolagstiftning AHL, inom EU – träder i kraft 21 april