OBS! Alla frågor i avsnitt D Djurhållning är nya och måste besvaras igen!

Avsnitt D Djurhållning innehåller gemensamma avsnitt för alla djurslag samt egna avsnitt för varje djurslag. Du behöver uppdatera Mina uppgifter och Djurhållning och svara på frågorna igen.