Miljöhusesyn har uppdaterats för 2018! Den genomgripande granskningen är nu genomförd under vintern och med hjälp av olika myndigheter såsom Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och MSB för att nämna några.