Allmänna råd

Syftet med allmänna råd är att visa hur man kan eller bör bete sig för att nå upp till det krav som det allmänna rådet är kopplat till. Andra förfaringssätt än det som det allmänna rådet anger kan alltså godtas, förutsatt att kravet i paragrafen uppnås. Allmänna råd finns i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket samt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:6) och allmänna råd om hästhållning (L101).

Det finns även allmänna råd i anslutning till djurskyddsföreskrifter samt till Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (K112).

Djurskyddslagen (1988:534)
Djurskyddsförordningen (1988:539)
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:6) och allmänna råd om hästhållning (L101)
ordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m." för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (K112)

• SJVFS 2010:77 - L100:1
• SJVFS 2011:5 - L100:2
• SJVFS 2012:13 - L100:3
• SJVFS 2014:18 - L100:4
• SJVFS 2014:31 - L100:5
• SJVFS 2016:13 - L100:6