Ny flik Regelförändringar och nyheter!

Nu har vi samlat all information på ett ställe. På fliken Regelförändringar och nyheter kan läsa mer om:

Ändrade regler år 2017
Nyheter 2018
Ändringar på gång efter 2018

/po