Uppdatering D. Djurhållning 2017-02-03:

Faktadel

D7 Egen transport av egna djur
D10 Foder- och livsmedelssäkerhet i djurhållningen eller vid produktion av animaliska livsmedel
D11 Läkemedel, m.m.
D12 Förebyggande och bekämpning av smittsamma djursjukdomar
D13 Registrering av produktionsplats
D15 Förebyggande och bekämpning av BSE och BVD samt spårbarhet av smittsamma sjukdomar hos nötkreatur
D22 Salmonellaprovtagning samt märkning och journalföring - grisar
D24 Smågrisuppfödning
D27 Märkning, journalföring och rapportering
D29 Salmonellakontroll och spårbarhet av smittsamma fjäderfäsjukdomar samt foder till fjäderfä
D30 Skötsel och miljö - fjäderfä
D31 Slaktkyckling, kalkon, gås och anka
D32 Värphöns och unghöns
D33 Allmänt - hästar
D34 Skötsel, hantering och stallmiljö - hästar
D35 Byggnader och förvaring - hästar
D36 Foder och vatten - hästar
D37 Rastning och utevistelse - hästar

Checklista

D7 Egen transport av egna djur
D11 Läkemedel, m.m.
D12 Förebyggande och bekämpning av smittsamma djursjukdomar
D15 Förebyggande och bekämpning av BSE och BVD samt spårbarhet av smittsamma sjukdomar hos nötkreatur
D22 Salmonellaprovtagning samt märkning och journalföring - grisar
D27 Märkning, journalföring och rapportering
D29 Salmonellakontroll och spårbarhet av smittsamma fjäderfäsjukdomar samt foder till fjäderfä
D30 Skötsel och miljö - fjäderfä
D31 Slaktkyckling, kalkon, gås och anka
D32 Värphöns och unghöns
D33 Allmänt - hästar