För att göra 2017 års upplaga så bra som möjligt ser vi över alla texter och frågor.