Nytt datum för skötsel av trädor!

​Jordbruksverket har gjort justeringar i reglerna som berör skötsel av mark som ligger i träda. Startdatumet för förbudet mot avslagning av träda ändras från den 1 mars till den 1 april.