Regeländringar och nyheter är uppdaterad med regler som trätt i kraft under 2018 samt det som träder i kraft under 2019. Därefter redovisas beslutade ändringar som träder i kraft senare än 2019 samt utredningar och förslag som kan resultera i nya regler framöver.