Beräkningar

Följande beräkningar finns under meny Beräkningar:

-Spridningsareal - Beräkningar utifrån djur. -Spridningsareal - Fosforbalansberäkningar.